Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

TechGaming.ee-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) annate Te selge ja teadliku nõusoleku TechVision Gaming OÜ Teie isikuandmete töötlemiseks.

TechVision Gaming OÜ teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine techgaming.ee e-poes tellimuse registreerimisel.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teie tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka TechVision Gaming OÜ puudub neile juurdepääs.

Isikuandmeid töötleb TechVision Gaming OÜ , Odra tn 6-121, Kesklinna linnaosa, 10113 Tallinn, registrikood 16827776.

Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

Käesolevaga kinnitab TechVision Gaming OÜ , et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

TechVision Gaming OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

TechVision Gaming OÜ jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teil on alati õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

Tellimuse vormistamisega annate ühtlasi TechVision Gaming OÜ nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.